Contact information
Contact information

Grenseveien 107a 0663 Oslo
T + 47 23 00 70 20

HSE

about-sidebar Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Naszym celem jest promowanie zdrowego środowiska pracy, które zapewnia szansę rozwoju i dobre samopoczucie wszystkim pracownikom, unikając przy tym urazów i chorób zawodowych. Warunki pracy muszą być zgodne z ustawą o Środowisku Pracy i odpowiednimi przepisami, a także zapewniać komfortowe środowisko pracy.

Starannie przygotowana polityka w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, szczegółowe cele i jasna strategia są podstawą wszystkich działań BHP w Sonar AS.

Jako pracownik zatrudniony przez Sonar AS otrzymasz podręcznik BHP, w którym znajdziesz wszystkie istotne informacje o naszym systemie BHP.