Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Grenseveien 107a 0663 Oslo
T + 47 23 00 70 20

Medlemsorganisasjoner
Stor versjon av logoen til NHO Service med hvit bakgrunn.

NHO Service

NHO Service er den største næringsorganisasjonen for bemanningbedrifter i Norge og har som hovedformål å skape trygghet for den enkelte ansatte og oppdragsgiver, og sikre seriøse forhold i bransjen.

I Sonar AS er alle våre kontrakter til både innleier og vikar er utarbeidet av NHO og juridisk forankret.

Firkantet logo til Revidert Arbeidsgiver med logoikonet over bedriftsnavnet og hvit bakgrunn.

Revidert Arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet. Revisjonen skjer hvert andre år.