Fagområder

Bilde fra en utendørs arbeidsplass. To arbeidere med hvit hjelm og oransje vester står med ryggen til. I bakgrunnen skimtes tre lastebiler for transport av grus.

Rekruttering og bemanning innen bygg og anlegg

Les mer her

Rekruttering og bemanning innen kontor og administrasjon

Les mer her

Bilde tatt fra siden av et skrivebord På den ene siden av bordet kan man skimte overkroppen til en person som er vendt mot et papir på bordet og som samtidig trykker på en kalkulator. På den andre siden av bordet kan man skimte armene til en person som peker med en penn på papiret. Skrivebordet er fult ark.
Bilde tatt fra siden av et skrivebord På den ene siden av bordet kan man skimte overkroppen til en person som er vendt mot et papir på bordet og som samtidig trykker på en kalkulator. På den andre siden av bordet kan man skimte armene til en person som peker med en penn på papiret. Skrivebordet er fult ark.

Rekruttering og bemanning innen kontor og administrasjon

Les mer her

Bilde tatt fra siden av en kontorpult. Det er kun mulig å skimte hendene til to personer som sitter på hver sin side. Personen til høyre holder i en penn og peker på en diagramoversikt. Personen til venstre holder en pad i hånden. På pulten ligger det en kalkulator, briller og en skriveblokk.

Rekruttering og bemanning innen
økonomi og regnskap

Les mer her