Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Grenseveien 107a 0663 Oslo
T + 47 23 00 70 20

Kandidatuttalelser

Sonar AS has truly lived up to my expectations, and the process and collaboration worked very well. As a job seeker, I find them to be professional and skilled and would love to use their services again. It has been a pleasure to work through them!

Candidate Aurora

Kindergarten Substitute

Sonar har levd opp til mine forventninger. Prosessen og samarbeidet funger veldig godt, og de er profesjonelle og dyktige så jeg ønsker å benytte meg av tjenestene deres videre. Det er en fryd å jobbe gjennom dem!

Aurora

barnehagevikar

“I had a diploma and two years of experience from Poland before I arrived in Norway, but was missing DSB-approval [permission to continue a regulated profession]. Sonar still recommended me to Sterk-Elektro, who employed me. This helped me a lot, and I have since received all the papers I need and am now an approved electrician in Norway – thanks to Sonar who passed me on to a company that was willing to take a chance on me. I was followed up all the way and felt taken care of, so I can safely recommend them.”

Profilbilde av en av våre ansatte, Damian.

Damian Zapala

elektriker, Sterk-Elektro AS

Jeg hadde fagbrev og to års erfaring fra Polen før jeg kom til Norge, men manglet DSB-godkjenning [tillatelse til å videreføre et regulert yrke]. Sonar anbefalte meg likevel til Sterk-Elektro, som ansatte meg som hjelpearbeider. Dette hjalp meg veldig, da jeg siden har fått alle papirene jeg trenger og er nå godkjent elektriker i Norge – takket være Sonar som videreformidlet meg til et firma som var villige til å satse på meg. Jeg fikk god oppfølging fra dem hele veien og følte meg ivaretatt, så jeg kan trygt anbefale dem videre.

Profilbilde av en av våre ansatte, Damian.

Damian Zapala

elektriker, Sterk-Elektro AS