Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Grenseveien 107a 0663 Oslo
T + 47 23 00 70 20

Kundeuttalelser

“We have hired many candidates through Sonar – just since the beginning of May 2016 we’ve had six. Sonar is good at delivering relevant candidates at the right time, and their follow-up of us as a customer is very good. They are fast, provide a high level of service and deliver the right documentation on time.”

Bilde av en av våre ansatte, Jostein Mathisen.

Jostein Mathisen

avdelingsleder, Icopal AS

“A while back we had a large project where we needed a lot of employees, so we contacted Sonar who provided us with all the candidates we needed. After a thorough survey of our needs, we received highly qualified staff, at the time we wanted, and were followed up throughout the process. I am very pleased with how Sonar tackled this challenge.”

(10-15 employees from Sonar at the moment)

Ikon som vises når det ikke er lastet opp noe bilde. Viser omrisset av en boks med et fjell og en måne.

Knut Flaten

prosjektleder, Sterk-Elektro AS

Vi har hatt mange kandidater innleid fra Sonar – bare i inngangen til mai 2016 har vi seks stk. Sonar er flinke til å levere relevante kandidater til riktig tid, og deres oppfølging av oss som kunde er meget god. De er raske, yter en høy service og leverer riktig dokumentasjon i tide.

Bilde av en av våre ansatte, Jostein Mathisen.

Jostein Mathisen

avdelingsleder, Icopal AS

«Vi hadde for en tid tilbake et stort prosjekt hvor vi trengte mange medarbeidere, så vi tok kontakt med Sonar som skaffet oss alle kandidatene vi trengte. Etter en grundig kartlegging av våre behov fikk vi godt kvalifiserte folk, til den tiden vi ønsket, og god oppfølging gjennom hele prosessen. Jeg er veldig fornøyd med hvordan Sonar taklet denne utfordringen.»

(har 10-15 medarbeidere fra Sonar nå)

Ikon som vises når det ikke er lastet opp noe bilde. Viser omrisset av en boks med et fjell og en måne.

Knut Flaten

prosjektleder, Sterk-Elektro AS