HMS

Vårt mål er et helsefremmende arbeidsmiljø som gir mulighet for trivsel og vekst for samtlige medarbeidere, samtidig som yrkesrelaterte skader og sykdom skal unngås. Arbeidsforholdene skal være i henhold til Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, og sikre et godt arbeidsmiljø.

En godt gjennomarbeidet Helse-miljø og sikkerhetspolicy, konkrete målsetninger og en klar strategi, er grunnlaget for alle HMS-aktiviteter i Sonar AS.

Som ansatt i Sonar AS får du utdelt en HMS-håndbok hvor du finner all relevant informasjon om vårt HMS-system.