Korzyści z pracy opartej na realizacji projektów.

Zapotrzebowanie na prace oparte na realizacji zleconych projektów wciąż rośnie. Ostatnie badania globalne pokazują, że 91% ankietowanych organizacji i firm skorzystało z pracowników podejmujących zlecenia. Tysiące ludzi w Norwegii należą do tej kategorii pracowników, a Sonar ułatwia im wzajemny kontakt. Jako osoba poszukująca pracy możesz zastanawiać się, dlaczego warto pracować tymczasowo i jakie są zalety współpracy z Sonar AS?

Artur i Adrian są pracownikami budowlanymi z Polski, którzy skorzystają z usług Sonar AS. Zwracają oni uwagę, na dwie największe zalety pracy opartej na realizacji zleceń: elastyczność i swobodny wybór. Artur mówi, że lubi „możliwość wyboru czasu wolnego od pracy, ponieważ krótkie przerwy umożliwiają mu podróż do Polski i z powrotem.” Adrian zgadza się z tym i dalej wyjaśnia: «Mam rodzinę, a dzięki pracy opartej na projektach mogę odwiedzać ich, kiedy zechcę.»

Ta elastyczność jest oczywiście uzależniona od konieczności zapewnienia sobie niezbędnych środków finansowych, jednakże równocześnie pracownicy zyskują większą swobodę wyboru projektów. Kiedy kończy się jeden, szybko pojawia się wybór dla pracownika: ma możliwość podjąć się innego projektu lub poczekać. To jest równowaga pomiędzy pracą a czasem wolnym, której brakuje wielu pracownikom zatrudnionym na stale.

Jako pracownik otrzymujący zlecenia, nie znajdziesz się, w typowej dla zwykłych pracowników, sytuacji – gdzie utkniesz na tym samym stanowisku pracując dla jednego szefa. Dzięki pracy opartej na realizacji zleceń, możesz łatwo podjąć się innego projektu jeśli ten nie przypadł ci do gustu lub przejść do nowej firmy, po zakończeniu umowy. Pracując w różnych sytuacjach i z różnymi ludźmi, możesz nauczyć się nowych umiejętności i poszerzać horyzonty.

Kolejną zaletą pracy bazującej na zleceniach jest to, że pracodawcy doceniają wkład pracownika w realizację projektu. Poszukiwane są osoby, które mają doświadczenie oraz umiejętności, aby skutecznie inicjować zadania i kierować pracą. Sonar dopasowuje kandydata do stanowiska, które jest zgodne z jego kompetencjami, tak aby był produktywnym uczestnikiem zespołu projektowego. Sonar zatrudnia na stanowiska w większości branż, ze szczególnym naciskiem na budownictwo, finanse i rachunkowość, a także business i zarządzanie.

Artur uważa, że ​​praca w oparciu o zlecenia, zdobyta przez Sonar, zapewnia większe bezpieczeństwo niż regularne zatrudnienie. „Jako zwykły pracownik mogę zostać zwolniony, jeśli na danym stanowisku nie będzie pracy. Korzystając z usług Sonar mogę dostać od razu nową pracę w innej firmie.”

Pracownicy wykonujący prace oparte na zleceniach, realizowane przez Sonar, zyskują dodatkowe atuty: otrzymują to samo wynagrodzenie oraz mają te same prawa i korzyści, które obowiązują pracowników zatrudnionych na stale. Sonar jest pracodawcą, który kontaktuje się zarówno z pracownikami i klientami oraz pomaga w procesie poszukiwania mieszkania szczególnie kandydatom, którzy pochodzą z zagranicy. Zarówno Artur jak i Adrian twierdzą, że są zadowoleni z pracy zdobytej dzięki Sonar, szczególnie, ze wynagrodzenie jest wyższe niż w innych agencjach.