Fordelene med prosjektbasert arbeid

Prosjektbasert arbeid er i vekst. En nylig global undersøkelse viser at 91% av spurte organisasjoner og bedrifter har benyttet seg av prosjektbaserte jobbsøkere. Titusener i Norge faller inn under denne kategorien arbeidstakere, og Sonar gjør det enklere for bedrifter og jobbsøkere å finne hverandre. Som arbeidssøker lurer du kanskje på hvorfor det er ønskelig å jobbe midlertidig og hva som er fordelene ved dette ved bruk av Sonar?

Artur og Adrian er bygningsarbeidere fra Polen som benytter seg av Sonar. De påpeker at to av de største fordelene med prosjektbasert arbeid er fleksibilitet og valgfrihet. Artur sier at han nyter “fleksibiliteten til å ta fri fra jobben på kort varsel for å reise tilbake til Polen”. Adrian sier seg enig i dette og utdyper videre: “Jeg har familie, og med prosjektbasert arbeid kan jeg besøke dem når jeg ønsker.»

Denne fleksibiliteten påvirkes selvsagt av behovet for å skaffe mat på bordet, men prosjektbaserte arbeidere har samtidig større frihet til å velge mellom prosjekter. Når et prosjekt er fullført er det eget valg å ta på seg et annet prosjekt umiddelbart eller å vente. Dette er en balanse mellom arbeid og fritid som mangler for mange med ordinær ansettelse.

Som ansatt på prosjektbasis vil du heller ikke befinne deg i den typiske situasjonen til mange ordinært ansatte – hvor du sitter fast i samme stilling og kanskje jobber for en sjef du ikke har noe til overs for. Med prosjektbasert arbeid kan du enkelt bevege deg videre til et annet prosjekt eller et nytt selskap etter endt kontrakt dersom det ikke falt i smak. Ved å jobbe i ulike situasjoner og med forskjellige mennesker kan du også lære nye ferdigheter og utvide horisonten.

En annen fordel med å være prosjektbasert er at arbeidsgivere verdsetter det du tar med inn i prosjektet. De vil ha noen som har erfaring og ferdigheter til å effektivt initiere og styre arbeidet. Sonar matcher deg med stillinger som er i samsvar med dine ferdigheter og som passer for deg, slik at du med en gang vil være et produktivt medlem av prosjektgruppen. Hos Sonar kan vi fylle ledige stillinger innen de fleste felt, med spesielt vekt på bygg og anlegg, økonomi og regnskap, samt næringsliv og ledelse.

Artur mener at det å jobbe på prosjektbasert grunnlag gjennom Sonar gir større jobbsikkerhet enn ordinær ansettelse andre steder. «Som ordinær ansatt kan jeg bli permittert dersom arbeidsgiver ikke har noe arbeid ledig lenger, mens hos Sonar får jeg nytt arbeid i et annet selskap med en gang. »

Å være prosjektbasert arbeidstaker i Norge gjennom Sonar har en ekstra fordel. Du mottar samme lønn og har samme rettigheter og fordeler som ved ordinær ansettelse. Sonar er din arbeidsgiver og vil kontakte sine ansettende kunder for deg. Dersom du kommer utenlands fra, som en rekke av våre ansatte gjør, vil Sonar til og med kunne bistå i prosessen med å finne bolig. Artur og Adrian sier begge at de er fornøyd med arbeidet Sonar finner til dem og at lønnen er bedre enn hos andre byråer.