En arbeidsgiver som bryr seg

Mange som tar oppdrag i Norge lurer på hva som skjer dersom du skulle få et uhell og skade deg på arbeidsplassen. Akkurat dét kan være avhengig av hvem du jobber for.

Det bor nå over 200 000 offisielle arbeidsinnvandrere i Norge, og mange av dem er mannlige polakker som jobber i byggebransjen. Ny forskning viser at språket er en av de største utfordringene for samarbeidet og sikkerheten.

Sonar AS leverer arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen. De aller fleste er polske håndverkere med fagbrev, og alle får fast ansettelse hos Sonar, med de samme rettighetene som når du for eksempel er ansatt hos en entreprenør. I tillegg har Sonar ambisjoner om å strekke seg litt lenger for «gutta på gulvet». Denne historien handler om nettopp det.

Det som skjedde var at vi ble kontaktet fordi en av våre ansatte, en polsk tømrer, var fortvilet og måtte ha hjelp. Andrzej Bankowski hadde vært utsatt for en alvorlig arbeidsulykke, men opplevde å ikke bli hørt av NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) og det norske byråkratiet, forteller HR-ansvarlig Soile ehikoinen Strômberg i Sonar AS.

Ble bedt om å betale for behandlingen selv

Alle kan ha problemer med å forholde seg til det offentlige byråkratiet, men når du i tillegg ikke kan språket blir det nesten en umulig oppgave. Utfordringen i dette tilfellet var å få godkjent erstatning for yrkesskaden, fordi NAV og det norske helsevesenet stilte spørsmål ved om han hadde vært ansatt lenge nok. De mente rett og slett at han skulle betale for behandling selv, i tillegg til kostnader rundt sykefraværet.

Sonar har heldigvis lang erfaring med å gripe inn og skape gode løsninger for våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Det å bry seg ligger i kulturen vår, og når du er innstilt på å tilrettelegge situasjonen for alle parter kan du ikke ta et nei for et nei. Selv om det kommer fra NAV.

Et viktig poeng var at Andrzej Bankowski betaler skatt, noe som gir ham rettigheter i Norge. Det Sonar måtte bidra med var utfylling av søknader og skjemaer, og ikke minst måtte alle opplysninger dokumenteres for at han skulle ha en sjanse til å få erstatning fra NAV, sier Soile i Sonar.

Ting tar tid

Sonar brukte 8 uker på å ordne opp i denne saken. Den polske tømreren Andrzej Bankowski opplevde komplikasjoner og måtte opereres flere ganger, men slapp heldigvis å håndtere regelverket alene i tillegg. Og gjett om han var glad for hjelpen han fikk:

Jeg er veldig takknemlig for støtten jeg fikk i forbindelse med arbeidsulykken jeg hadde, sier Andrzej. Min arbeidsgiver Sonar har tilbudt meg profesjonell veiledning i kontakt med NAV, Helfo og andre institusjoner, noe som gjorde det mye enklere for meg å gå gjennom hele prosessen. Tusen takk!»

Det gikk bra til slutt

Saken viser hvor viktig rollen som arbeidsgiver er, når du både blir bro og buffer mellom klienten og norske myndigheter representert ved NAV. Sonar fikk ordnet med riktig behandling av skaden og den polske tømreren kom seg over på sykepengeordningen. Vi hjalp til med all research, stilte med polsktalende ressurser, og ordnet med papirene som skulle sendes inn til UDI.

Måten Sonar løser slike saker på fører til at flere og flere ønsker å bytte til Sonar som arbeidsgiver. Her føler de seg ivaretatt og får det de har krav på. Eller en seriøs arbeidsgiver, som man også kan kalle det.