Aurora

Sonar har levd opp til mine forventninger. Prosessen og samarbeidet funger veldig godt, og de er profesjonelle og dyktige så jeg ønsker å benytte meg av tjenestene deres videre. Det er en fryd å jobbe gjennom dem!